Weten jouw teams voldoende aan welke regelgeving zij moeten voldoen?

GDPR, E-commerce, Social media? Is iedereen binnen de teams zich bewust dat nieuwe omgevingen ook nieuwe risico’s creëren? Alle mogelijke risico’s identificeren en weten hoe daar gepast op in te spelen, kan je veel hartzeer en budget besparen.

Proactief risicobeheer kan onderstaande onnodige kosten vermijden:

  • Een boete van de privacy commissie na een datalek?
  • Een sanctie van de economische inspectie bij een inbreuk op de handelswetgeving?
  • Crisiscommunicatie bij een foutieve mediacampagne?
  • Schadevergoedingen na het hacken van uw online shop?
  • Fraude en/of omkoping?

Wil je die kosten ook vermijden?

Wil je kleinschalig, stap voor stap, op jullie ritme, een no-nonsense risicobeheer implementeren, dan leg ik je graag uit ‘hoe’ we dit kunnen aanpakken.

Contacteer mij voor onze eerste kennismakingsgesprek.

Business ontsnapt niet meer aan de steeds strenger wordende Belgische en Europese reglementeringen inzake duurzaam en ethisch handeldrijven. Consumenten zijn zeer veeleisend en verwachten onmiddellijk respons. Wat hen tegenvalt, hoor je direct. Via sociale media is reputatie even snel gemaakt als gekraakt.

Wordt het geen tijd om teams te behoeden voor nieuwe valkuilen? Om binnen elk team aandacht te hebben voor veilig zaken doen door proactief risicobeheer? Dit ter voorbereiding van een eventuele externe audit, of als hefboom om het aantal incidenten structureel te verminderen, of om finaal klanten tevreden te houden?

De mate waarin teams hun risico’s beheren, waarop ze preventief de juiste maatregelen nemen en opvolgen, kan je een hele hoop kosten besparen. Tevens verzeker je de continuïteit van jouw marktinvesteringen.

Hiervoor kunnen we samen werken op 3 domeinen

Awareness creatie

Het creëren van bewustwording door het geven van interactieve workshops. Aan de hand van concrete cases laten en leren we medewerkers inzien welke risico’s er zijn en hoe te remediëren. De uitwerking van praktische guidelines, met quick wins, is een logisch vervolg.

360° risicoscan

Het opstellen van een risicoscan voor een 360° overzicht. Aan de hand van het organiseren van ‘self assessment’ oefeningen met het team worden alle risico’s in kaart gebracht, samen met pijnpunten. Dit resulteert in een eindrapport, met een concreet actieplan.

Opzetten monitoring

Het introduceren van monitoring. Aan de hand van het proces van frequente controles en opvolging van de realisatie van het actieplan wordt de voortgang gemonitord. We bepalen samen de Kritische Risico Indicatoren.